ЯК КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄ ПРАКТИКУ ЄСПЛ

Конституційний контроль в Україні здійснюється на засадах доктрини дружнього ставлення до міжнародного права, згідно з якою практика тлумачення та реалізації прав людини в міжнародних договорах застосовується при прийнятті рішень Конституційним Судом України.

На цьому наголосила суддя Конституційного Суду України Галина Юровська в ході свого виступу на міжнародному симпозіумі Асоціації азійських конституційних судів та еквівалентних органів на тему: «Епоха інтернету: верховенство права, цінності людини та державна незалежність», повідомляє інформаційний ресурс «ECHR.Ukrainian Aspect».

Г.Юровська розповіла про застосування практики Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України.

У своєму виступі вона зазначила, що Конституційний Суд України через визначені на конституційному рівні механізми конституційного контролю формує офіційну конституційну доктрину, надає і розвиває свої юридичні позиції, що базуються на основних цінностях Конституції України, Європейської конвенції з прав людини, інших міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Досить часто міжнародну практику, в тому числі й позиції ЄСПЛ, орган конституційної юрисдикції України використовував для обґрунтування неприпустимості обмеження прав і свобод людини, а також для встановлення меж відповідальності держави перед людиною при здійсненні внутрішньодержавної політики.

Рішення органу конституційного контролю України, в яких застосовувалися відповідні позиції Європейського суду з прав людини, стосувалися права на свободу і особисту недоторканність, захисту прав і свобод людини судом, застосування до особи покарання виключно на підставі доведеності вини особи та встановлення обвинувального вироку суду, вільного вираження своїх поглядів і переконань, меж застосування обмежень прав, захисту права приватної власності.

За словами Г.Юровської, КСУ досить активно використовує міжнародний досвід в питаннях, що представляють найбільший суспільний інтерес і які є фундаментальними для подальшої роботи в напрямку захисту цінностей людини.

Джерело: ECHR: Ukrainian Aspect

Связаться с нами:
Сайт организации: https://www.evrosud.org/
Сергей Рыбий: http://rybiy.com/
Телефон: +380664227177
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanHumanRightsOrganization/
E-mail: g.p.u.dnepr@gmail.com
Instagram: https://instagram.com/european_court_of_human_rights?igshid=p9hve5csfuck